DAULAT TUANKU

DAULAT TUANKU


Selasa, 10 Februari 2009

TITAH RAJA MUDA PERAK YANG AMAT BERMAKNA PADA RAKYAT DAN RAJA .

SISTEM berkerajaan dan bernegara berpayungkan Raja adalah sebahagian daripada budaya Melayu. Institusi Raja adalah sistem berkerajaan yang mempunyai landasan sejarah dan tradisinya sendiri. Institusi Raja telah lama berakar di bumi Melayu dengan sistem pemerintahan yang didukung oleh pentadbiran yang cekap lagi tersusun; berjaya menyatukan warga berupaya memelihara keamanan - bertenaga mencetus kemakmuran.

Sebuah negeri bernama Melaka telah dibangunkan oleh Raja Iskandar Shah. Apa yang dikenali sebagai Melaka, pada asalnya hanyalah sebuah perkampungan nelayan dengan pen-duduk sekitar 200 orang. Dengan kebesaran daulat Baginda, kampung nelayan tersebut akhirnya berkembang pesat; diiktiraf sebagai pusat maritim di rantau ini, terkenal sebagai pelabuhan dan pusat persinggahan, berperanan sebagai pusat perdagangan.

Melaka berfungsi sebagai pusat penyebaran Islam, dihormati sebagai pusat pemerintahan yang mempunyai hubungan diplomatik dengan kuasa-kuasa besar, diiktiraf sebagai sebuah empayar yang agung. Melaka agung kerana di sinilah berputik dan berkembangnya budaya, penulisan. Kesusasteraan, sosialisasi dan tamadun bangsa. Semuanya dicapai melalui sistem pe-merintahan yang cekap, dengan hier-arki pembahagian tanggungjawab yang tersusun antara Raja dan rakyat.

Raja yang bersemayam di puncak struktur pemerintahan, merupakan lambang kuasa dan simbol perpaduan. Raja berperanan utama menguruskan rutin harian negara dengan dibantu oleh barisan pembesar negeri. Bahawa sistem kerajaan berteraskan Raja ketika itu lagi, tidak pernah bersifat mutlak dalam erti kata sebenar. Struktur pemerintahan begitu tersusun dengan lapisan pembahagian tugas dan perwakilan kuasa di antara Raja dengan pembesar negeri.

Raja, setelah disembah maklumkan maklumat dari rakyat, mengamalkan sistem perundmgan, bermesyuarah untuk memperoleh nasihat dan pandangan dari pembesar negeri. Sistem perundingan dan mesyuarah amat diutamakan, dijadikan amanat penting kepada pewaris takhta seperti yang terkandung dalam wasiat Sultan Alauddin Shah kepada anakanda Baginda Sultan Mahmud Syah:Petikan:"Hai anakku, ketahui olehmu ba-hawa dunia ini tiada akan kekal ada-nya... melainkan iman... Adapun pe-ninggalku ini hendaklah anakku berbuat ibadat sangat-sangat, jangan anakku mengambil hak segala manusia dengan tiada sebenarnya, kerana segala hamba Allah semuanya terserah kepadamu.

Jikalau kesukaran baginya hendaklah segera engkau tolong: jikalau teraniaya ia hen-daklah segera engkau periksa baik-baik supaya di akhirat jangan diberatkan Allah atasnya lehermu.... Syahadan hendaklah engkau muafakat dengan segala perdana menteri dan segala orang besar-besar, kerana raja-raja itu jikalau bagaimana se-kalipun bijaksananya dan tahunya sekalipun, jikalau tiada ia muafakat dengan segala pegawai tiada akan sentosa adanya, dan tiada akan dapat ia melakukan adilnya; rakyat itu umpama akar, raja itu umpama pohonnya; jikalau tiada akar nescaya tiada akan dapat berdiri. Adapun segala anak Melayu, jikalau bagaimana sekalipun besar dosanya jangan segera kau bunuh, melainkan yang patut pada hukum Allah. ....Jikalau kau bunuh ia dengan tiada dosanya, ba-hawa kerajaanmu binasa." (Petikan Sulalat-al-Salatin).

Di bawah pentadbiran Inggeris, orang Melayu masih belum memiliki institusi politik secara tersusun hatta tidak mempunyai saluran perwakilan secara formal lagi berkesan. Raja-Raja Melayu secara kolektif berperanan sebagai jurubicara, menzahirkan suara Melayu. 'Durbar' adalah mesyuarat pertama yang menghimpunkan empat Raja Melayu dari Negeri-negeri Bersekutu di Kuala Kangsar pada 1897. 'Durbar' merupakan forum Raja-Raja menyuarakan nasib dan kepentingan Melayu.

Rejimen Askar Melayu Diraja, The Malay College Kuala Kangsar, Sultan Idris Training College, Kolej Tunku Kursiah, Pegawai Tadbir Melayu agama Islam, penggunaan Bahasa Melayu dalam pentadbiran, milik tanah, pendidikan bangsa, bidang kuasa penghulu dan kadi, emansipasi wanita Melayu, adalah antara tuntutan yang disuarakan oleh Raja-Raja Melayu melalui 'Durbar'. Melalui 'Durbar', Raja-Raja melahirkan kebimbangan terhadap sektor perlombongan yang meminggirkan orang Melayu sedangkan sektor pertanian yang merupakan sumber ekonomi utama orang Melayu, begitu diabaikan. Penubuhan tabung pen-didikan dan biasiswa di setiap negeri adalah atas titah Raja-Raja Melayu.

Kebimbangan mengenai kemasukan kaum imigran secara besar-besaran dizahirkan. Raja-Raja Melayu memberikan saranan kepada pentad-biran Inggeris supaya tenaga kerja turut diambil dari kalangan orang Jawa, demi memastikan orang Melayu tidak akan menjadi minoriti di bumi dan tanah air warisan pusaka bangsanya. Raja-Raja Melayu men-zahirkan kebimbangan terhadap pelantikan Sir Henry Gurney sebagai Pesuruhjaya di Tanah Melayu pada 1948 berasaskan apa yang pernah dilakukan terhadap penduduk Arab, ketika Henry Gurney bertugas sebagai Setiausaha Negara di Palestin. Raja-Raja Melayu turut menegur ran-cangan penempatan semula yang dianggap mencuri hak tanah kepunyaan Melayu.

Malayan Union merupakan kerangka pertama yang menampilkan perkumpulan formal semua sembilan Raja Melayu dalam tahun 1946. Tentangan terhadap Malayan Union digerakkan atas sentimen mempertahankan kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Gerakan menentang Malayan Union mematahkan usaha pecah - perintah pentadbiran Inggeris untuk memisahkan Raja dengan rakyat. Malah gerakan menentang Malayan Union mengembalikan hubungan erat - menjalinkan semula kerjasama antara Raja dengan rakyat. Raja bersama rakyat, bertutur dalam satu bahasa - bersuara dalam satu nada, menyampaikan tuntutan memerdekakan warga - menggerakan hasrat memerdekakan negara. Gerakan menentang Malayan Union turut merintis kesedaran bangsa akan pentingnya penyatuan, lalu lahirlah institusi politik Melayu secara formal lagi tersusun.

Apabila orang Melayu mencapai kata sepakat menubuhkan Umno, Raja-Raja Melayu bukan sekadar memberikan restu perkenan, malah secara langsung berada di belakang usaha tersebut. Pada 11 Mei 1946, Umno secara rasmi ditubuhkan di perhimpunan yang berlangsung di Istana Besar Johor Bahru. Pada usia awal penubuhannya, beberapa per-jumpaan dan mesyuarat Umno, berlangsung di persekitaran istana; di hadapan Istana Iskandariah, Kuala Kangsar; di Balai Rong, Arau: di Is-tana Besar, Johor Baru; di Balai Besar, Alor Setar; di Balai Besar, Kota Baru lahirlah institusi politik Melayu secara formal lagi tersusun. Malah Duli Yang Maha Mulia Yang Dipertuan Besar serta Duli Yang Maha Mulia Tengku Ampuan Negeri Sembilan turut berangkat mencemar duli di Mesyuarat Agimg Umno di Kelab Seremban pada 1 Mac 1947, sementara Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor berangkat mencemar duli, berkenalan dengan wakil-wakil di Mesyuarat Agung Umno pada 2 September 1947 di Istana Besar, Johor Baru.

Dalam usaha pertama Umno mengadakan kutipan derma, sejumlah RM19,266.75 berjaya dipungut. Sebanyak RM6,000 atau satu pertiga dari jumlah derma tersebut adalah sumbangan Raja-Raja Melayu.Peranan Raja di belakang penubuhan organisasi politik Melayu itu diberikan pengiktirafan secara simbolik tetapi amat signifikan. Ketika Datok Onn meminta anak saudara-nya, Syed Muhammad Naquib al-Attas (kini bergelar Profesor), melukis bendera Umno, Onn meminta Syed Muhammad Naquib menggabungkan warna-warna Hang Tuah, kedaulatan Raja-Raja Melayu dan kekuatan pengaruh Islam dalam dunia Melayu. Mengambil panduan Onn itu, Syed Naquib lalu meletakkan bulatan berwarna kuning di antara jalur merah putih, melambangkan penyatuan Raja-Raja Melayu. Keris, melambangkan alat kebesaran Raja-Raja Melayu, diwarnakan hijau, selaras dengan tanggung jawab Raja-Raja mempertahankan Islam.

Sokongan Raja-Raja Melayu di belakang penubuhan Umno tidaklah bermakna Raja-Raja terlibat aktif dalam kegiatan politik berparti. Sokongan tersebut adalah sebahagian da-ri pendirian Raja-Raja, secara simbolik - secara semangat, menyokong usaha untuk warga dan negara memperoleh kemerdekaan. Kerana itu juga Raja-Raja Melayu memberi perkenan untuk diwakili menyertai rombongan kemerdekaan ke London. Pendirian tegas dan sekata oleh wa-kil-wakil Raja-Raja Melayu kepada Kerajaan Inggeris adalah antara faktor utama yang tidak membolehkan Kerajaan Inggeris berlengah daripada memenuhi timtutan kemerdekaan.

Dalam usaha menuntut kemerdekaan, rakyat digerakkan melalui organisasi politik. Gerakan politik berjaya menyusun barisan rakyat, bangkit secara aktif menyuarakan tuntutan kemerdekaan. Rakvat ketika itu memiliki pilihan untuk menen-tukan rupa bentuk dan kerangka kerajaan. Rakyat di Tanah Melayu telah memilih untuk mengekalkan institusi Raja, lalu dimaktubkan secara perundangan dalam 'Periembagaan Merdeka'. Maka lahirlah sebuah negara merdeka yang berpegang kepada prinsip Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen.

Kuasa Raja dan kuasa rakyat digabung dan diimbang. dalam semangat mengekal yang dikendong sementara berusaha mencipta yang baru.Pengiktirafan tinggi kepada Raja tertera pada bendera Persekutuan Tanah Melayu. Bulan bintang yang melambangkan status agama Islam di dalam negara, diwarnakan kuning, simbol peranan Raja sebagai ketua agama Islam: di samping warna yang menjadi lambang daulat payung negara. Lirik lagu kebangsaan negara, diakhiri dengan kata-kata 'Raja kita selamat bertakhta'. Bahawa Raja itu kekal dinobatkan menjadi simbol kedaulatan negara. Pemilihan mengekalkan Institusi Raja, memberi kesinambungan kepada amalan tradisi negara beraja.

Institusi Raja diperlengkap dengan institusi rakyat melalui amalan demokrasi berparlimen. Sistem demokrasi yang diputuskan oleh pimpinan politik Melayu merumuskan untuk tidak mengambil alih kesemua peranan Raja. Kedudukan Raja ber-daulat tidak berubah, malah diselaraskan, diinstitusikan secara legal di dalam 'Perlembagaan Merdeka'. Peranan Raja telah dikanunkan secara perlembagaan dengan menggaris bidang dan pembahagian kuasa. Pendekatan tersebut bukan sahaja meneruskan kesinambungan tamadun dan sejarah, malah turut menyuntik roh - membentuk wajah kepada kerangka negara, meletakkan identiti, terutamanya, lambang mengekalkan warisan sejarah kerajaan Melayu di bumi ini. Sistem demokrasi yang menjadi pilihan, mengujudkan mekanisme semak dan imbang, bertujuan untuk menjamin kestabilan negara yang lebih utuh lagi diyakini.

Pengekalan Raja bukan sekadar memenuhi nilai sejarah dan nilai sentimental bangsa. Kehadiran Raja sebenarnya sangat membantu keberkesanan mekanisme semak dan imbang, sekali gus memperkukuhkan institusi lain ciptaan demokrasi.

Raja memenuhi satu keperluan per-lembagaan secara simbolik - secara fungsi. Selaku ketua negara - Raja berperanan sebagai tonggak kestabilan - sumber keadilan, teras perpaduan - payung penyatuan; lantas meningkatkan tahap keyakinan rakyat kepada sistem berkerajaan dan sistem bernegara berteraskan amalan demokrasi, berakarkan doktrin pengasingan kuasa.

Institusi Raja telah melalui proses evolusi secara dinamik, dibina semula dan mentafsir semula kewujudannya sejajar dengan perkembangan semasa. Penghayatan akan se-mangat Raja berperlembagaan amatlah penting. Amatlah perlu bagi Raja untuk memenuhi amanah dan me-menuhi harapan tersebut berlandaskan semangat perlembagaan, mengisi ruang-ruang yang dipertanggung-jawabkan, menurut yang diperuntukkan oleh undang-undang. Raja hendaklah arif memenuhi peranan supaya kata dan laku, tidak disalah lihat dan tidak disalah tafsir sebagai bercanggah dengan semangat demokrasi. Raja perlu mengamalkan ke-bijaksanaan, bersifat tidak memihak tidak partisan tidak berkepentingan, demi menjamin keadilan kekal berlaku di dalam negara dan di kalangan warga.

Dalam memenuhi tanggung jawab melindung hak orang Melayu, Raja juga perlu mencerminkan pendirian saksama, men-jamin penghidupan sejahtera warga berbagai kaum. Ketika negara melangkah masuk tahun kedua belas mencapai kemerdekaan, warga menghadapi ujian getir. Pilihan raya umum tahun 1969, disusuli dengan peristiwa perselisi-han kaum di antara orang Melayu dengan bukan Melayu. Peristiwa yang dikenali sebagai 13 Mei itu, merupakan satu ujian kepada perjalanan sebuah negara yang mengamalkan formula perkongsian kuasa politik di antara kaum. Orang Melayu resah apabila kuasa politik Melayu kelihatan tergugat.

Institusi Yang di-Pertuan Agong berperanan penting menyelamatkan keadaan. Dengan perkenan Seri Paduka Baginda, institusi Parlimen digantung; kuasa pentadbiran negara diserahkan kepada Majlis Gerakan Negara. Isu-isu sensitif antara kaum ditegah daripada dibincangkan secara terbuka. Perundmgan secara tertutup dilakukan dalam usaha merangka pendekatan yang dapat menjamin berlakunya pembangunan lebih se-imbang di antara kaum, sebagai pra-syarat menjamin kestabilan politik.

Bahawa politik negara tidakkan stabil, sekiranya orang Melayu merasakan kedudukan mereka, ibarat anak diriba mati tak makan, ayam di kepuk mati kelaparan, itik di air mati kehausan. Pendekatan pembangunan dengan matlamat menyusun semula masyarakat dan membasmi kemiskinan secara agihan ekonomi yang lebih saksama diperkenalkan melalui Dasar Ekonomi Baru. Dasar tersebut pada tafsiran Raja-Raja Melayu adalah selaras dengan semangat yang terkandung dalam Perkara 153, Perlembagaan Negara, sebagai satu perkayasaan dasar untuk membela nasib Melayu.

Apabila Parlimen dipulihkan dalam tahun 1971, 'Rukun Negara' diperkenalkan sebagai piagam pegangan warga. 'Kesetiaan kepada Raja' merupakan salah satu komponen dalam piagam 'Rukun Negara'.Nyatalah dalam urutan sejarah negara, institusi Raja melalui proses evolusi yang dinamik berhubung pe-ranannya. Amatlah penting bagi Raja memenuhi peranannya bersandarkan semangat yang termaktub di dalam perlembagaan, peka terhadap pengharapan yang diletakkan oleh rakyat, arif mentafsir dinamik yang sedang dan terus berlaku. Raja perlu melengkapkan diri untuk memenuhi peranan dan tanggungjawab yang telah diperuntukkan.

Raja harus mempunyai kedudukan yang kukuh untuk membolehkannya berpendirian tegas bersikap berani, adil lagi saksama.Dalam memenuhi peranan berasaskan nasihat, Raja sama sekali tidak harus merasakan tekanan dan tidak semestinya memberikan perkenan, jika nasihat yang disembahkan bercanggah dengan semangat perlembagaan dan bertentangan de-ngan undang-undang. Raja sama sekali tidak boleh memihak kepada perbuatan dan tindakan yang tidak mencerminkan keadilan.Sebagai lambang perpaduan negara, Raja perlu berada di atas politik kepartian. Kerana itu. setelah Umno ditubuhkan dan setelah negara mencapai kemerdekaan, Raja melangkah ke belakang, tidak lagi kelihatan terlibat secara zahir dan tidak lagi berangkat hadir dalam kegiatan-kegiatan yang dianjurkan atas nama parti politik.

Berada di atas politik men-jadi bertambah penting kerana dalam amalan membentuk kerajaan berasaskan pilihan rakyat, banyak kumpulan yang bersaing dalam gelanggang politik. Raja hendaklah berada di luar gelanggang politik dan tidak seharusnya terlibat dalam persaingan tersebut. Raja perlu berada di atas politik kepartian, di atas setiap instrumen kerajaan, di atas pasukan keselamatan dan angkatan pertahanan, di atas cabang perundangan, cabang eksekutif dan cabang kehakiman.

Keberkesanan peranan amat bergantung kepada daya usaha yang dirintis oleh Raja. Integriti institusi Raja amat bergantung kepada disiplin yang diamalkan oleh Raja untuk tidak memperlihatkan cacat dan cela. Raja perlu berada di atas segala hierarki, tidak terbendung dengan mana-mana gerakan politik, dengan mana-mana persukuan atau dengan mana-mana kumpulan agama.

Apabila Raja, sama ada secara perkataan mahupun perbuatan, membuka ruang, membolehkan berlakunya kritikan dilakukan kepada institusi Raja secara berlebihan, maka orang Melayu akan turut menanggung kesan jangka panjangnya. Raja Melayu yang tercalar kedudukannya adalah pembuka laluan kepada tercabarnya kedudukan bangsa.

Pada umumnya, demokrasi dianggap sebagai sistem kerajaan yang terbaik; tetapi sistem demokrasi se-mata-mata belum pasti menjamin ke-sempurnaan. Bahawa pada era ini, masih belum wujud sistem kerajaan yang dapat dianggap sempurna sepenuhnya. Demikian juga dengan sistem demokrasi. Dunia menjadi saksi, melihat wajah buruk betapa sistem demokrasi di dunia ini ada kalanya boleh disalahgunakan. Dengan semangat untuk memperelok amalan demokrasi, dalam proses untuk menyempurnakan sistem demokrasi, Institusi Raja berkedudukan untuk mengisi ruang-ruang kosong yang masih terdapat.

Raja yang berada di atas politik kepartian perlu dimanfaatkan bagi mengisi ruang yang kosong, sebagai penjamm kepada pelaksanaan undang-undang secara adil, sebagai pengawas memas-tikan bahawa instrumen kerajaan tidak disalahgunakan, sebagai pelindung terakhir kepada orang Melayu, sebagai pemelihara kesucian Islam, sebagai payung pelindung kepada warga dan negara. Untuk itu institusi Raja kekal relevan.

Perubahan yang berlaku hanyalah dari mekanisme dan kaedah memenuhi peranan. Raja mempunyai ruang berperanan secara pro-aktif. Raja harus menguasai pengetahuan serta mempunyai barisan pakar-pakar dalam bidang-bidang yang relevan. Raja perlu disembah nasihat dengan maklumat yang tepat, secara objektif secara rasional, berasaskan data berasaskan fakta, untuk membolehkan Raja berada dalam kedudukan terbaik memenuhi peranan secara arif- secara bijak, secara adil secara saksama.

Peranan dan pengaruh Islam di rantau ini dan di kalangan orang Melayu berkait rapat dengan Raja dan istana, bermula dari era Kesultanan Melayu Melaka. Keputusan Sultan Melaka memeluk Islam menjadi pemangkin kepada berlakunya kegiatan dakwah Islamiah yang hebat. Peringkat demi peringkat, pembesar dan isi istana, membawa kepada penduduk di bandar dan di desa menerima Islam sebagai agama. Islam tidak sekadar menjadi pegangan kepercayaan beragama kepada batang tubuh Raja. Islam mempengaruhi dan mengubah corak pemerintahan, beralih dari pemerintahan berpaksikan individu kepada pemerintahan berpaksikan undang-undang.Undang-undang Melaka menjelaskan bahawa martabat tinggi seseorang Sultan itu dinilai dari sudut amal makruf Baginda menyempurnakan tanggung jawab.

Terkandung di dalam Kanun bahawa seseorang Raja perlu mengamalkan sifat-sifat perkasa lagi tegas, adil lagi saksama, pengampun lagi belas kasihan. Sifat mengampun dan belas kasihan ada-lah antara sifat yang diutamakan di dalam Islam. Allah itu Maha Pemurah Maha Mengasihani sifatNya, seperti yang terkandung dalam ka-limah 'Bismillahi Rahmani Rahim';diulang sebanvak 114 kali di dalam al-Quran, ditempatkan pada permulaan setiap surah di dalam al-Quran melainkan surah 'At Taubah'; kalimah 'Bismillahi Rahmani Rahim* diulang dua kali dalam surah 'An-Namli'. Hukum syarak, hukum kanun, undang-undang laut Melaka, adat, resam dan fahaman, yang di-jadikan sandaran melakukan pemerintahan, saling lengkap melengkapi.

Raja berperanan sebagai penaung kepada sistem pemerintahan yang ber-paksikan undang-undang.Islam juga telah membawa Raja Melayu kepada dua konsep murni, adil dan muafakat. Konsep adil dapat dibuat tafsiran lanjutan kepada perjanjian di antara Demang Lebar Daun dengan Sang Sapurba yang dijadikan 'magna carta' orang Melayu.Konsep keadilan politik Melayu dibayangkan oleh kata-kata 'Raja adil Raja disembah Raja zalim Raja disanggah'. Konsep taat setia rakyat kepada Raja tidak bererti bahawa Raja boleh melakukan apa sahaja menurut sesuka hati. Konsep muafakat menekankan kepada semangat bermesyuarah.Istana terlibat secara langsung dalam mengembangkan Islam dan menempatkannya sebagai agama resmi negara.

Ajaran Islam begitu sebati dengan Institusi Kesultanan Melayu kerana terkandung perselarian nilai dan amal antara yang dianjurkan oleh Islam dalam sistem pemerintahan kesultanan Melayu. Sejarah tentang peranan dan hubungan Raja dengan Islam, memberikan kelebihan yang memihak kepada Raja dalam urusan Islam. Peranan Raja sebagai ketua agama tetap kekal. Raja telah berjaya membawa penyatuan, menyeru kepada kebaikan, meluaskan penerimaan.

Islam menyeru kepada penyatuan kepada perpaduan. Islam itu adalah persaudaraan. Perkataan dan perbuatan atas nama Islam hendaklah memperlihatkan persaudaraan, hendaklah bermatlamatkan penyatuan dan hendaklah membawa perpaduan.

Persaudaraan, penyatuan dan perpaduan adalah komponen-komponen penting, menjamin warga hidup dalam aman dan muafakat, makmur lagi sejahtera. Penggunaan Islam dalam apa jua bentuk yang tidak menghasilkan persaudaraan, penyatuan dan perpaduan amatlah bercanggah dengan semangat Islam itu sendiri.

Dalam memenuhi tanggungjawab yang diamanahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak, ke atas bahu Beta sebagai Yang Dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, Beta berpegang teguh bahawa kegiatan atas nama Islam hendaklah dikawal kesuciannya hendaklah dipertahankan kemurniannya. Kesucian Islam tidak harus dicemari kemurnian Islam tidak harus dinodai oleh sebarang muslihat dan agenda terselindung bertopengkan Islam. Untuk itu amatlah penting bagi anggota Majlis Agama Islam Perak, demikian juga para pegawai dan kakitangan Majlis, berada di atas sebarang pengaruh politik dan pengaruh kumpulan - Jabatan dan pejabat agama Islam hendaklah membina integriti hingga diterima dengan keyakinan tinggi sebagai tempat yang dapat melakukan timbang tara secara adil.

Dalam hasrat menjamin kestabilan negara dan dalam usaha memupuk hidup rakyat yang sejahtera, amatlah penting bagi generasi muda dan generasi muka memahami salasilah dan falsafah sesebuah institusi di dalam negara. Kejayaan masa lampau perlu dijadikan gagasan membina masa hadapan yang lebih gemilang. Institusi yang telah membina tamadun bangsa di masa lalu hendaklah dipelihara secara bersama. Iklim politik yang sihat pada masa hadapan amat bergantung kepada harga dan nilai yang diletakkan kepada sejarah bangsa di masa lalu. Memahami yang terdahulu, berusaha ke arah memperbaikinya, lalu diamanahkan pula kepada generasi di hari muka, harus dilakukan demi menjamin kesinambungan dan penerusan identiri bangsa.

Minda generasi muda jangan sekali-kali diracuni. Institusi Raja ada kalanya dimomokkan dengan istilah feudalisme. Istilah sedemikian adalah istilah yang dipelopori oleh mereka yang terpengaruh dengan fahaman kiri; dari kalangan mereka yang kurang arif mendalami sejarah; dari kalangan mereka yang gagal membezakan sinar intan dari cahaya kaca. Feudalisme bukan perlakuan yang dilakukan oleh institusi.

Feudalisme berlaku kerana perlakuan individu, hingga manusia takjub dan taksub kepada individu; berlaku pendewaan terhadap individu, dan manusia berasa takut yang melampau kepada individu. Dalam niat mahu menggembirakan individu yang didewakan, manusia sanggup mengorbankan prinsip, berpura-pura, berkata putih pada yang hitam, berkata hitam pada yang putih. Dalam mengemis kasih - dalam menagih belas dari individu, manusia sanggup membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar.

Budaya feudallsnie pernah berlaku dalam istana - pernah berlaku dalam institusi Raja, tetapi budaya feudalisme tidak terbatas berlaku dalam istana dan dalam institusi Raja semata-mata. Budaya feudalisme turut berlaku da-lam sistem demokrasi, dalam sistem komunisme, dalam sistem republik, dalam sistem pemerintahan berpaksikan tentera, malah dalam kegiatan-kegiatan berlandaskan agama.Untuk itu bangsa perlu bijaksana. Akal biar jauh - fikiran biar panjang.

Jangan seluruh ladang dimusnahkan kerana sebatang pokok yang ada penyakit. Atas fahaman tersebutlah, Hang Tuah terpaksa melakukan pilihan paling getir. Hang Tuah tidak berhasrat membunuh sahabat tersayangnya Hang Jebat; yang dibunuh adalah penderhakaan dan perebutan kuasa. Hang Tuah bukan mempertahankan Raja, tetapi mempenahankan kerajaan. Tanpa kerajaan apalah ertinya sebuah negara.

Untuk itu amatlah penting faktor sejarah dikenali secara mendalam - dihalusi secara teliti; difahami - dihayati. Jangan terlalu ghairah mendengar guruh di langit hingga air tempayan dicurahkan. Takut nanti yang dikendong keciciran - yang dikejar entah di mana. Ketika mendapat teduh di bawah pohon rendang, janganlah perdu mahu ditebang.
Semoga Raja kita selamat bertakhta. Semoga rakyat hidup bahagia.
Daulat Tuanku! Daulat Tuanku!.

Tulisan:

Sedutan teks titah Raja Muda Perak Darul Ridzuan, Raja Dr. Nazrin Shah pada Simposium Budaya Melayu Perak anjuran Persatuan Penulis dan Peminat Sastera Perak dengan kerjasama kerajaan Perak di Pejabat Setiausaha Kerajaan Perak, Ipoh.

2 ulasan:

torashah berkata...

Feb 11, 09 12:02pm
Menteri Besar Datuk Dr Zambry Abdul Kadir hari ini mengumumkan pelantikan tiga penasihat menteri besar dan seorang ketua penerangan kerajaan yang semuanya bertaraf exco.

Mereka terdiri daripada Datuk Mohd Najumuddin Elias yang dilantik sebagai penasihat Hal Ehwal Agama Islam; Datuk Chang Ko Youn (penasihat Hal Ehwal Kaum Cina), dan Datuk S Veerasingam (penasihat Hal Ehwal Kaum India) manakala Datuk Hamdi Abu
Bakar dilantik Ketua Penerangan Kerajaan Negeri, lapor Bernama.

Chang merupakan timbalan pengerusi Gerakan peringkat nasional manakala Veerasingam adalah naib presiden MIC.

Dalam pilihanraya umum lalu, Chang tewas di Parlimen Beruas manakala Veerasingam pula kalah di kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) Sungkai.

Mohd Najumuddin pula menang di DUN Batu Kurau, manakala Hamdi menang di DUN Pengkalan Baru.

Dr Zambry turut mengumumkan portfolio bagi anggota exco kerajaan negeri.

Dalam senarai itu, Dr Zambry menjadi pengerusi Jawatankuasa Perancangan, Ekonomi, Kewangan, Keselamatan, Tanah, Hasil Bumi, Pertanian, Perumahan dan Agama.

Manakala Hamidah Osman dilantik exco kanan dengan mempengerusikan Jawatankuasa Industri, Pelaburan, Pembangunan Usahawan, ICT, Pelancongan dan Hal Ehwal Wanita; Datuk Ramly Zahari (pengerusi Jawatankuasa Insfrastruktur, Kemudahan Awam, Tenaga dan Air), Dr Mah Hang Soon (pengerusi Jawatankuasa Kesihatan, Kerajaan Tempatan, Hal Ehwal Pengguna, Alam Sekitar, Pengangkutan Awam dan Hal Ehwal Bukan Islam).

Datuk Saarani Mohamad dilantik pengerusi Jawatankuasa Penerangan, Pembangunan Luar Bandar, Pembasmian Kemiskinan, Perladangan dan Kebajikan; Mohd Zahir Abdul Khalid (pengerusi Jawatankuasa Pelajaran, Pengajian Tinggi, Sains dan Teknologi), dan Zainol Fadzi Paharuddin (pengerusi Jawatankuasa Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan).

Zambry mengangkat sumpah sebagai menteri besar yang baru Jumaat lalu selepas Barisan Nasional membentuk kerajaan negeri selepas kerajaan Pakatan Rakyat hilang sokongan majoriti di Dewan Undangan Negeri (DUN), ekoran tindakan empat anggotanya keluar parti masing-masing untuk menyokong BN.

Taminsari berkata...

Pengerusi DAP Karpal Singh kini akur dengan pendirian partinya dan pendirian Pakatan Rakyat untuk tidak meneruskan niatnya mendakwa Sultan Perak berikutan keputusan baginda yang menggugurkan Datuk Seri Mohammad Nizar Jamaluddin daripada jawatan sebagai menteri besar Perak.

Ketika ditanya oleh wartawan-wartawan di luar mahkamah rayuan hari ini sama ada beliau akan menyaman baginda Sultan di mahkamah, jawabnya: "Soal itu tidak timbul."

Walaubagaimanapun, beliau tetap mempertahankan kewajaran tindakannya sebelum ini untuk mengambil tindakan undang-undang ke atas sultan Perak biarpun menerima bantahan dan kecaman daripada pelbagai pihak termasuk Umno.

"Pemimpin-pemimpin Pakatan yang lain berpendapat bahawa Sultan tidak seharusnya disaman, walaupun saya tidak bersetuju dengannya," katanya.

Timbalan ketua DAP Lim Kit Siang, ketika itu turut bersama Karpal berkata setelah meneliti perkara tersebut dengan panjang lebar akhirnya bersetuju bahawa sekarang mereka perlu memberikan perhatian kepada dua pilihan raya kecil untuk kerusi negeri Bukit Selambau dan kerusi parlimen bagi Bukit Gantang, tidak lama lagi. Apa yang pasti, mereka akan sedaya upaya mengekalkan kedua-dua kerusi parlimen tersebut.

Karpal juga bersetuju, mengatakan "terdapat satu tugas lebih besar dahulu" (merujuk kepada dua pilihan raya kecil).